• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Актуален коментар

Днес е Възнесение Господне и деня на нашия Спасител, Спасов ден.

Този празник задава връзката между изкуплението на човека и възстановяването на неговото единство с Първопричината на съществуването му, с неговото онтологично начало и смисъл.

Две „движения“ от Божия страна – слизане и въздигане – са осветлени от две взаимно свързани събития. Рождество Христово е слизането на Бога Слово на земята и Неговото ипостасно съединяване с човешката природа, която очиства в Богочовека Исус Христос. Възнесението е възхождането Му обратно на небето, връщане там, откъдето изначално е бил и е дошъл, като Той възкачва и обновената и изкупена човешка природа до Божественото единство.

В Библейския текст Христос се обръща към учениците си

Йоан 6:62

62. Тогава, какво ще кажете, ако видите Човешкият Син да възлиза там, гдето е бил изпърво?

Йоан 14:2–18

2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
4. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
5. Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
8. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
9. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
11. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.

Деяния 1:6–11

6. И тъй, като се събраха питаха го и казваха: Господи, в това ли време щеш да възстановиш царството в Израил?
7. А той им рече: Не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт.
8. Но вие ще приемете сила когато слети Дух Светий на вас, и ще ми бъдете свидетели и в Ерусалим, и във всичка Юдея и Самария, и до край земята.
9. И това от как рече, те като гледаха, възнесе се, и облак го поде изпред очите им.
10. И като стоеха та гледаха на небето когато възлезваше той, ето, двамина человеци с бели дрехи застанаха пред тех,
11. които и рекоха: Мъже Галилеяни що стоите та гледате на небето? Този Исус който се възнесе от вас на небето ще дойде тъй както го видехте да отхожда на небето.

Вашият коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
  • Разрешени HTML тагове: <p><h2><h3><h4><a><em><strong><blockquote><code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Нови редове и начало на нов абзац се добавят автоматично.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите се превръщат автоматично в хипервръзки.
  • Допълнително изчистване на типографията.

Повече информация за опциите на форматиране

Изпращайки този формуляр се съгласявате с политиката на Mollom за конфиденциалност
To prevent automated spam submissions leave this field empty.