• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Гари Чапман е брачен консултант и популярен автор на книги на тема брачни взаимоотношения. Той президент на Marriage and Family Life Consultants, Inc. Има магистърска степен от Уитън Колидж (Илинойс) и докторска степен от Южната Баптистка Богословска Семинария (Тексас) на теми, свързани с антропология и обучение на възрастни.

Гари Чапман е най-известен с концепцията си за петте езика на любовта: качествено време, утвърдителни думи, подаръци, помагане и физически допир. Тезата на автора е, че макар това да са важни начини за изразяване на любов при всички, все пак у всеки човек един от тези пет език на любовта е основен. На него той изразява своята любов и разбира любовта на другите най-добре. Едноименната му книга е преведена и издадена на български от издателство Нов човек

Статии от Гари Чапман

Любовта е избор 23 декември, 2010

Избрано:

Как можем да говорим на любовния език на другия, когато сме изпълнени с болка. гняв и неприязън паради минали неуспехи! Отговорът на този въпрос лежи в основата на нашата човешка природа. Ние сме същества на избора. Това означава, че имаме способността да правим лош избор, както се случва на всички ни. Изричали сме сурови думи и сме вършили болезнени постъпки. Не се гордеем с този избор, макар да ни се е струвал оправдан на момента. Лошият избор в миналото не означава обаче, че трябва пак да избираме неправилното и в бъдеще. Вместо това можем да кажем: „Съжалявам, знам, че съм те наранявал, но бих искал да направя бъдещето по-различно. Бих желал да те обичам на твоя език. Бих искал да посрещна нуждите ти.“ Виждал съм бракове, които се спасяват на ръба, когато двамата изберат да обичат.