• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г.

Завършва Духовната академия - сега Богословски факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1992. Специализира богословие в Швейцария - Женевски университет, в Италия - Грегорианския университет и в Гърция - Атински университет, богословски факултет и Ислям и мюсюлмано-християнски отношения в Англия - Бирмингамски университет, както и Мисионерския институт към CMS (Church Mission Society) - Бирмингамски университет.

От 2001 г. работи като мисионер към CMS Oxford. По тази програма е бил три години преподавател в Батумската духовна семинария - Грузия.

В момента работи в Киев, Украйна, като преподавател в Киево-Могилянската академия и е изпълнителен директор на Института по богословски изследвания "Св. Андрей Първозвани", също Киев, Украйна.

Женен, с две деца.

Статии от Венцислав Каравълчев

Рождество Христово 22 декември, 2009

Избрано:

Рождество Христово

История на празника

Венцислав Каравълчев 22 декември 2009

Древната Църква не е запазила в паметта си датата на Христовото раждане, въпреки че дори до ХVІІІ в. мнозина са считали 25 декември за точния ден на Христовото Рождество. Истината обаче е, че рождената дата на Христос не е била известна на първите християни и не съществувало никакво авторитетно предание нито за деня, нито за месеца, в който това се е случило. Езическите народи отбелязвали с особена тържественост раждането като ден на радост и щастие. Юдеите, напротив, считали раждането за начало и извор на скръб и страдание (Вж. Пс. 50:7, Йов 14:4). За първите християни, подложени на ежедневни гонения в Римската империя, за рожден ден се считал денят, в който някой загивал мъченически за Христа и тези дни се наричали “dies natales”: дни, в които се раждаме за небето. Странно ли е тогава, че две от общо четирите Евангелия започват не с раждането, а с кръщението на Спасителя? Случаен или не, този факт се е отразил върху богослужебния живот на ранната Църква. Празнуването на Рождество Христово се възприема от Църквата много по-късно отколкото честването на Богоявление.