• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Нанси Пиърси е завършила богословие (Covenant Theological Seminary) и история на философията (Institute for Christian Studies, Toronto, Canada). Учила е и цигулка в университета на Айова и в Хайделберг. Работи в Института по световна журналистика (World Journalism Institute), изнася лекции в някои американски университети и сътрудничи на периодични издания. Била е редактор на коментаторски радиопредавания.

Избрано:

Все повече операции в науката и промишлеността се описват числено и се подлагат на математическа обработка. Но колкото и да е странно, самата математика – постепенно се превръща в затворена дисциплина, откъсната от приложенията в други области. Професионалните математици проявяват подчертано предпочитание към чистата, а не към приложната математика. Те посвещават своите усилия на задачи, подсказани единствено от математическата логика, без да се питат дали тези задачи (или тяхното решение) имат някакво отношение към физическия свят.