• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Ханс Йоахим Екщайн е роден в Кьолн и от 2001 година е професор по Нов завет в Евангелския теологически факултет на Тюбингенския университет. Започва подготовката си за християнско служение като викарий още след първия си изпит по теология и успешно я приключва при дипломирането си. От 1980 г. до 1990 г. е асистент в Тюбингенския университет, а след това, до 1996 г., е пастор в Евангелската църква на Вюртенберг. От 1996 до 2001 г. Екщайн е професор по Нов завет в Теологическия факултет на Хайделбергския университет. От 2004 г. Ханс-Йоахим Екщайн е член на Вюртембергския Евангелски Синод, както и на Камерата по теология към Евангелската църква в Германия. Той е президент на Евангелската духовна семинария в Тюбинген.

Освен многобройните си научни публикации, Екщайн издава и редица специализирани книги, чрез които хвърля мост между вярата и науката, университета и църквата, местните лютерански църкви, свободните църкви и отделните християнски общности.

Статии от Ханс-Йоахим Екщайн

Избрано:

Интервю с апостол Павел

Истина ли е Възкресението?

Едно задочно интервю с автора на голяма част от книгите на Новия завет – апостол Павел. Основна тема на разговора е тази за телесното възкресение – концепция, противна както на елинистичната философия, така и на гностическия мистицизъм, популярни и доминиращи идеи през първи век, но основополагаща за новозаветното богословие.