• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Александър Александров е роден през 1972 година в Плевен. Завършва магистратура като мебелен инженер в Лесотехническия университет. Работи като технически продуктов мениджър в частна фирма в София. Придобива магистърска степен по Теология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Понастоящем е редовен докторант по Догматическо богословие в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересите му са в областта на православното богословие, в частност - Патрология и Догматика. Член е на екипа на ХАРТА, женен, с две деца.

Блог-статии от Александър Александров

Избрано:

Фактът за съществуването на злото и страданието винаги е вълнувал човешкия ум и различните религии са се опитали да дадат своето обяснение. Проблемът изпъква с особена острота в християнска среда, когато човек си задава въпроса как Бог, Който е вседобър допуска злото да шества; как Той, бидейки всезнаещ, не е предвидил, и съответно предотвратил, неговото появяване; и как, след като е всемогъщ, не го отстранява. Съвременните богослови, особено на Запад, се опитват да обяснят неговото съществуване най-вече с факта, че Бог е дал свободна воля на човека, който може да я използва и насочва по свое усмотрение, като по този начин става проводник на страданието в света. Според древната Църква обаче съществува още една важна причина за неговото присъствие и допущение

 
Актуален коментар
Като християни сме длъжни критично да изследваме всеки един аспект от нашия живот в света, обичаите му и празниците му, за да бъдем уверени, че този живот е съвместим с нашата вяра. Като че ли сега всичко в света обръща вниманието ни към Хелоуин: голяма част от медиите отразяват подготовката за “празника”, децата в училище и у дома приготвят зловещи костюми и маски, за да ходят с тях да събират лакомства.