• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Джон Полкингхорн е професор по теоретична и математична физика в Кинг Колидж, Кеймбридж, Англия и англикански свещеник. Роден е през 1930 г. в Уестън, Англия. Получава магистърска и докторска степен в Тринити Колидж, Кеймбридж през 1955 г. под ръководството на Абдус Салам и Пол Дирак. От 1958 г. е преподавател в Кеймбридж, а от 1968 г. е избран за професор по математична физика. Работи в областта на квантовата теория на полето и физиката на елементарните частици.

През 1979 г. Полкингхорн се оттегля от активна научна работа и през 1982 г. приема духовен сан в англиканската църква. Една от главните теми в книгите и статиите му е взаимоотношението между наука и християнски светоглед. Полкингхорн отстоява възгледа, че научният и религиозният подход към истината са независими и взаимнодопълващи се.

Статии от Джон Полкингхорн

Избрано:

Какво представлява човекът? Премерен удар с чук по глава