• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Ивай­ло Ата­на­сов е член на еки­па на harta-bg.info. Ро­ден е през 1974 го­ди­на. Из­раст­нал е в гр. Ло­веч. За­вър­ш­ва фи­зи­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­ски“ през 1998 го­ди­на. Занимава се професионално с изчислителна физика в областите на моделиране на растеж на грапави повърхности и на метални наночастици. Работи като главен асистент е в Института по Електроника към БАН. Християнин е от 26 годишна възраст. Женен е от 2007 г. за Мариана Атанасова.

Статии от Ивайло Атанасов

Избрано:

„Къде е ученият? Къде е религиозният водач? Къде е философът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост цялата светска мъдрост? Понеже тя не помогна на света да познае Бога, Бог в своята божествена мъдрост избра чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.“

Ако смятаме, че вестта за разпятието и възкресението на Исус Христос е неприемлива за нашите съвременни умове, тези думи на апостол Павел (свободен превод на 1 Кор. 1:20–21) ни напомнят, че това не е нещо ново. Също толкова неприемлива е била тя и за своите съвременниците – независимо от култура, география, обществено положение, образование – универсално неприемлива. И все пак, 2000-годишната история на тази вест, свидетелства, че тя е също така универсално приемлива – независимо от култура, география, обществено положение, образование.

Цялата уводна статия >

 
Актуален коментар

За или против въвеждането на „трети пол“, еднополови бракове, обучението на децата в училище в алтернативна сексуалност – това е малка част от въпросите, които изскачат пред лицето ми от множество публикации напоследък, свързани с възможното ратифициране на т.нар. Истанбулска конвенция. Това са все въпроси с голям потенциал за емоционален разряд и въпроси, към които като християнин не мога да си позволя да остана безразличен, защото засягат фундаментални разбирания за човека и за ролите му в обществото.