• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Хелмут Тилике (1908-1986) е виден немски протестантски богослов от XX век. Защитава докторска дисертация през 1934 г. в Ерланген и се включва в дейността на „Изповядващата църква“, поради което е подложен на натиск от нацисткия режим. Критик на Карл Барт заради отричането на естествената антропология, както и на Рудолф Бултман заради „демитологизацията“ на Новия завет. Професор по систематично богословие в Хайделберг (1936–1940), в Тюбинген (1947–1954) и в Хамбург, където основава нов богословски факултет, а от 1960 до 1978 г. е ректор на университета. В Хамбург Тилике става и пастир на главната евангелска църква „Св. Михаелис“.

Статии от Хелмут Тилике

Избрано:

Макар Рождество да е познато като празник на светлината и да се отбелязва с много светлини, понякога ми се струва, че то е станало сянка за нас – сянката на един отдавна отминал образ. Зад сянката определено се крие значима големина. Тя очертава контурите на една реалност, която несантименталният, възхваляващ своята прагматичност „днешен човек“ малко срамежливо определя като любов. На Рождество се обичаме, отдаваме повече значение на общуването един с друг и се радваме. Неразрешимите противоречия за няколко мига се стопяват и изчезват във въздушни целувки и временно се възцарява благият закон на „нежната вълна“.