• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Данаил Игнатов е пастир на Първа Евангелска съборна църква в София от 2006 до 2016 г. От 2003 до 2015 г. е председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България (СЕСЦБ).

Завършва архитектура през 1974 г. във ВИСИ София. До 1991 г. работи като проектант и като научен сътрудник в областта на архитектурата, градоустройството, териториалното устройство и опазването на паметниците на културата .

През 1997 г. завършва богословско образование в Свободния факултет по евангелско богословие в град Во сюр Сен, Франция. Преподава Патрология и История на Църквата във Висшето богословско училище „Илайъс Ригс“ към СЕСЦБ и във Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ) в София. От 1999 до 2003 г. е ректор на ВЕБИ.

Статии от Данаил Игнатов

Избрано:

Кога се е родило конгрешанството?

450 години от арестуването на някои сепаратистки водачи в Лондон

Какво означава една църква да има конгрегационален тип управление? Принципният отговор е: ако членовете на местното църковно събрание (конгрегация) играят основна роля във вземането на решения – вместо висшестоящ епископ или съвет на старейшини (презвитери). Това е една от най-разпространените форми, чрез която съвременните протестанти ръководят делата на своите църкви. В англосаксонските страни, всяка местна конгрегационална църква е независима и не се подчинява на общ устав или на решенията на свикан общ събор. Тя поддържа общение с други подобни църкви на периодични конференции и в рамките на сдружения (fellowship), с цел взаимно подпомагане, съвместни действия и евентуално съгласуване на най-основни доктринални позиции.