• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Илия Бешков (1901–1958) е един от най-забележителните български художници на XX век. Известен е със своите карикатури, осмиващи зараждащия се в началото на века тоталитарен режим в България.