• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Норман Гейслър (р. 1932) е влиятелен американски апологет и (съ)автор на над 60 книги и на стотици статии. Защитава докторат по философия в католическия университет Лойола (Чикаго, САЩ). В продължение на 50 години е университетски преподавател; изнасял е лекции и е участвал в публични дебати в 26 страни. Един от основателите на Южната евангелска семинария (Southern Evangelical Seminary) в Шарлот, Северна Каролина (САЩ). Сред най-известните му книги са: Christian Apologetics (1976),Introduction to Philosophy: A Christian Perspective (1980), Miracles and the Modern Mind: A Defense of Biblical Miracles (1991), Baker’s Encyclopedia of Christian Apologetics (1999),Systematic Theology, Vol. 1–4 (2002–2005).

Статии от Норман Гайслър

Избрано:

Може ли дадена етична система да бъде отстоявана без увереността, че съществуват морални абсолюти? А може ли да се отстоява увереността в съществуването на морални абсолюти извън рамките на един библейски светоглед? Норман Гайслер предлага интригуващи отговори на тези въпроси в един разбираем преглед на основните положения и алтернативи в християнската етика.