• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Стив Панкрац е американец, роден и прекарал детството си в Швеция. Живее в България от 2004 г. Има докторска степен по физика. В момента завършва магистратура по богословие.

Преди да дойде със семейството си в България работи като инженер-физик.

Член на екипа на Харта.

Статии от Стийв Панкрац

Избрано:

Темата за произхода на всичко и в частност за естествената еволюция е поле на разгорещен дебат вече 150 години след публикуването на Дарвиновия труд „Произход на видовете“. Съвременната форма на дарвинизма, т.нар. „неодарвинизъм“, представлява синтез между дарвинизма и модерната генетика, така че в редица случаи можем да използваме двете понятия взаимозаменяемо. След като първо изложим основните твърдения на еволюционизма, ще разгледаме различните християнски реакции на тази теория.