• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Д-р Алистър Макграт е Andreas Idreos професор във Факултета по богословие и религия на Оксфордския университет. Заемал е също длъжностите професор по богословие, служение и обучение в Kings College, Лондон, и професор по историческо богословие в Оксфордския университет. Макграт притежава три докторски степени от Оксфордския университет, посветени на науката, богословието и тяхната взаимовръзка. Той е автор на много академични и популярни книги по апологетика.

Статии от Алистър Макграт

Възкресението 26 април, 2019

Избрано:

Ако Исус Христос е бил възкресен от мъртвите, за да не умре никога повече, Той веднага е бил белязан като различен от всяка друга личност в историята. Той трябва да е уникален. В Него трябва да има нещо драматично различно. Единственият въпрос, който остава, се отнася до естеството на Неговата уникалност – въпросът, на който християнското богословие е дало отговор в учението за Въплъщението. И все пак апологетът ще осъзнае, че възкресението на Христос се оказва голямо препятствие пред много хора. Причините за това се въртят около три проблема: невероятността на събитието, неточността на новозаветните свидетели на събитието и неговата ирелевантност към живота. Тук ще разгледаме някои от тези въпроси.