• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Д-р Улрих Айбах е професор в Сектора за медицински грижи на Бонския университет, Германия, поддържан от Евангелската душегрижителска мисия.

Публикации от автора в България:

The advance directive: An expression of autonomy, but also of care