• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Хенри „Фриц“ Шефър е професор по химия и директор на Центъра по изчислителна и квантова химия към University of Georgia. Бил е номиниран за Нобелова награда и е третият най-цитиран химик в света. Успехът му като учен се изразява и в плодотворното му ръководство на брилянтна школа по квантова химия, в която са работили 42 студенти, 64 докторанти, 40 Postdoc специализанти, както и 44 професори, прекарали значително време там.

„Значението и радостта в моята научна работа идва в онези специални моменти, когато откривам нещо ново и си казвам: 'Така значи го е направил Бог!'. Целта ми е да разкрия малка част от Божия план.“

Х. Шефър пред U.S. News & World Report, Dec. 23, 1991

Статии от Хенри Шефър

Избрано:

Много образовани хора са на мнение, че съществува огромна вражда между науката и християнството. Нека се опитаме да поставим въпроса за връзката между наука и християнство във възможно най-широката разумна пе