• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Чарлз Такстън е доктор по физикохимия (Iowa State University), а впоследствие специализира история на науката (Харвард) и молекулярна биология (Brandeis University). Понастоящем е хоноруван преподавател в Карловия университет, Прага (Чехия). Сътрудничи на различни списания и е съавтор на няколко книги, посветени на темите за произхода на живота и на отношението между наука и религия. Изнесъл е десетки публични лекции в университетите от цял свят.

Избрано: