• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г.

Завършва Духовната академия - сега Богословски факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1992. Спец