Форум за християнския светоглед

дискусии по актуални и вечни въпроси
Дата и час: 17 Сеп 2019 16:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2011 19:52 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр., на Всички във Форума,

Цитирам пасаж от кн. Данаил 9гл., ст. 25 до 27:
"25 Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена.
26 И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.
27 И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време."

Въпрос:
В 27 стих за кого става дума - за Месията - Исус Христос ... или княза [виж стих 26(б)], който ще погуби града и светилището, противникът на Бога?

В една от предишните глави - 7-ма се уточнява, че "малкия рог" ще владее "време, времена и половин време" (Дан.7:25), а в 8-ма глава, че същата сила ще отнеме всегдашната жертва (Дан.8:11) и ще съсипе мястото на светилището (Дан.8:12).
Тези три характеристики се споменават в Дан.9:26,27 - "ще погубят града и светилището", "в половината на седмицата" (т.е. 3,5 което е аналогично на "време, времена и половина време" и накрая "ще направи да престанат жертвата и приносът" - което е споменато в 8-ма гл. - премахването на всегдашната.

За кого става дума в Дан.9:27 - за Месията (Исус Христос) или за неговият противник - "княза" (Дан.9:26)?
Ако някой знае староеврейски - да даде разяснения или предложение за възможен по- точен превод.
Какво мислите? - Пишете.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2011 08:58 
Offline

Регистриран на: 22 Мар 2011 22:39
Мнения: 2
тълкувание на пророк Дниил -автор Славчо Вълчанов в библлиотеката на СУ такса за външни читатели -8лева


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2011 09:07 
Offline

Регистриран на: 22 Мар 2011 22:39
Мнения: 2
Petar
Книга Даниил исагогически анализ *

Според традиционно-църковния възглед, авторството на книга Даниил неизменно и пряко се свързва с името на главната в това пророческо произведение личност-Даниил.За живота и дейността на пророка знаем от вътрешните свидетелства в собствената му книга, но има и външни свидетелства например от пророк Иезикиил и Първа книга Макавейска. Името на пророка, на евр. Даниел, означава- моят съдия е Бог. Той произхождал от знатно семейство. Откаран е във вавилонски плен през 606(5) г. пр. Хр. Избран от вавилонския цар Навуходоносор, за да служи в двореца и да бъде научен на халдейски книги и език. В двореца Даниил пребивавал с трима свои другари. Тук той бил обучаван три години в езика и мъдростта на халдеите и станал отличен мъдрец и тълкувател на сънища. След като изтълкувал правилно два съня на цар Навуходоносор, прор. Даниил се издигнал много в йерархията. През своя дългогодишен живот, който се изчислява на около 90г., Даниил се ползвал с голяма почит и заемал високи служби при всички царе, които преживял: Навуходоносор, Валтасар, Дарий Мидийски, Кир.
Главната мисъл на книга Даниил съставлява доказателството, че съществува Божи промисъл в историята. Същевременно книгата носи утеха в тежките времена на плена. Тя укрепвала надеждата в бъдещите месиански времена. В книгата обикновено се различават две части- канонична част (Дан.1-3:23; 3:91-12гл.) и неканонична ( Дан.3:24-90 и13 и 14гл.). Каноничната част в еврейската Библия е написана на еврейски и арамейски езици. По своето съдържание книгата може да се раздели на две части: I историческа част(1-6 гл.) и II част- видения(7-12гл.).
Първа част (1-6 гл.)
1) Гл.1- Даниил и тримата му другари във Вавилон.
2) Гл.2- Сънят на Навуходоносор за истукана и Данииловото тълкуване.
3) Гл.3- Поклонението пред златния истукан и чудото в огнената пещ.
4) Гл.4- Сънят на Навуходоносор за дървото и неговата лудост.
5) Гл.- Пирът на Валтасар.
6) Гл.6- Даниил в ямата с лъвове

II Част- Видения:
1)Гл.7- Четирите звяра и Синът Човешки.
2)Гл.8- Овенът и козелът с малкия рог; две преки откровения.
3)Гл.9- За 70-те годишни седмици.
4)Гл.10-12 За съдбата на персийската и гръко-македонската монархия, с епилог на книгата.
Неканоничната част съдържа четири откъслека:1/ Хвалебна песен на тримата момци(мъже) в огнената пещ (3:24-90). 2/Благочестивата юдейка Сусана несправедливо бива обвинена от старейшините на Вавилон и била спасена чрез Даниил от несправедлива присъда(13гл.). 3/ Историята за прислужниците на Вала (Дан.14:1-22) и на змея (дракона) (Дан.14:23-28). 4/ В лъвската яма Даниил бива хранен по чуден начин от пророк Авакум и на седмия ден останал невредим и освободен(Дан.14:29-42).
Както вече беше споменато според църковното предание Даниил е автор на цялата книга. Доказателства: 1/ В самата книга изрично се подчертава, че той получил Божие поръчение да запише, всичко което чул от Бога и видял (12:4). 2/ Авторът описва религиозното и културно състояние на Вавилония с пълно познаване на местните условия. 3/ Употребата в книгата на еврейски и арамейски езици отговаря на преходното време, в което живял Даниил. 4/ Иудейското предание за авторството на Даниил не е строго установено. В Талмуда (Baba bathra 15a) се казва, че мъжете от Великата синагога били написали кн. Даниил. А на друго място се говори, че заради голямото благочестия на Даниил книгата била наречена нему. Обаче по-късно било възприето авторството на Даниил въз основа на 1Макав. 1:59-60 и на авторитета на Йос. Флавий, който говори за изпълнение на Данииловото предсказание, относно Ал. Велики. 5/ Във времето на Иисус Христос било общо убеждението , че Даниил бил автор на книгата. Това убеждение после преминало и в цялата Църква.
Но още от времето на неоплатоника Порфирий (+303) почнало да се оспорва авторството на прор. Даниил, и се изказвало мнението,че само от благочестиви съображения тя се приписвала нему.
В по- ново време отрицателната критика също поставя своите възражения срещу авторството на Даниил. Ето някой от тях накратко: 1/Самосвидетелство за авторството на Даниил липсва в самата книга, ако се вземе тя изцяло. 2/ Книга Даниил в евр. канон не стои между пророческите книги, а се числи към Писанията (Кетувим), намира се пред книга Ездра и след Естир. 3/ Авторът на книга Даниил имал слабо познание за вавилонската история. 4/ Учението за възкресение на мъртвите, за вечен живот и за ангелите (Дан. 12:2 и нт.) било известно на евреите в много по- късно време. 5/ Откъсите написани на еврейски език ( 1-2:4;8-12 гл.) носят белези на по- късно развитие на този език, и др.
По повод на първата и втората критични бележки, проф. Марковски пише: Наистина, трябва да се признае, че липсва вътрешно самосвидетелство за написване на цялата книга от Даниила. Но това не е достатъчно основание да се отрече авторството му върху книгата. Може би кн. Даниил да е поместена между книгите Естир и Ездра заради арамейския и текст, какъвто има в тия две книги.( Марковски, Ив. С. Въведение въ Св. Писание на Ветхия Завет , София 1932г.,). Трябва да се съгласим с правилността на съждението на проф. Марковски, защото в Септуагинта и при Йосиф Флавий, виждаме че кн. Даниил се числи към пророческите книги.
В третия пункт от критическите бележки, за непознаването на вавилонската история, и в частност, родствената връзка на Валтасар и Навуходоносор, можем да кажем следното: 1/ много от сведенията в книга Даниил се потвърждават от намерените клинообразните надписи. 2/ Думата ав (аваху) не значи само баща, тя може да се употреби и в по- широк смисъл- дядо, прадядо, благодетел и др.
Твърдението, че евреите са заимствали учението за ангелите и възкресението от персийската религия има нужда от доказване. В книга Даниил се срещат персийски и гръцки думи, но това се обяснява с общението на Вавилон с Елам и с гръцките градове в Мала Азия .
Неканонична част на книга Даниил.
Тя се е запазила само на гръцки език. Впревода на 70-те, неканоничната част за тримата момци в огнената пещ е поместена в 3 гл.,24-91ст., а 13 и 14 гл. са заключение на цялата книга. Не е известно дали тази неканоническа част е съществувала първоначално самостоятелно или пък е била неразделна част от кн.Даниил.
Каноническо достойнство на книгата.
То се потвърждава от факта, че еврейско-арамейската кн. Даниил винаги е влизала в канона на евр.Библия, макар и не между пророческите книги, а в отдела Писания. В превода на 70-те, обаче, тя е поставена след прор. Йезекиил и от тук тя се числи, в много преводи, към пророческите книги; така е във Вулгата, в славянската Библия и др.Още от 2 век преди Хр. кн. Даниил се е ползвала с канонически авторитет у евреите; това се вижда от 1Макав.2:59 и нт. Каноничния характер на кн. Даниил се потвърждава изцяло в Новия Завет. Така, освен позоваванията на Дан.9:27; 12:1, за мерзостта на запустението и голямата скръб (срв. Мат.24:15, 21), Христос прилага към Себе си израза Син Човешки (Мат.10:23и др.), ясно заимстван от апокалипсиса на Даниил(7:13). Всичко това удостоверява по безспорен за християнската Църква начин наличието на месианско боговдъхновено учение в пророчествата на Даниил. Напълно в духа на това учение се открива образът на Спасителя Син Човешки, идещ на облаци със сила и слава (Мат.24:30 и др., срв. Дан.7:13-14).

*) Темата е разработена по книгите на
1)Марковски, Ив. С. Въведение въ Св. Писание на Ветхия Завет , София 1932г., стр. -318-324 .
2)Вълчанов Славчо, Тълкувание на книга Даниил София 1975г., стр. 4-12 и др.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2011 01:02 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр., stoian11,

какво да ти пиша - освен едно голямо Мерси!
Желая ти успехи!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2011 10:50 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр.,

мисля, че ключът към текста в Данаил 9:27 е, че има известна логика от предишните глави на книгата Данаил, докато се стигне до глава 9-та.
2гл. - 4-ри царства, разделение (10 пръста), опит за смесване, Божия намеса (камъкът)
7гл. - 4-ри звяра, разделение (10 рога), "малък рог" за "време,времена и половин време", Божий съд
8гл. - овен и козел, разделение (4 рога), "малък рог" "2300 вечер-утро", Божия намеса (очистване, възстановяване на светостта)
9гл. дава образно освобождението използвайки 70х7:
7х7 (юбилей, освобождение) - от словото на Господ за възстановяването на Ерусалим до месията Кир (Исая 45:1)
още 62х7 - до Месията на Месиите - Исус Христос;
последната 7-ца - от средата на която, до края, противна на Бога сила ще премахне жертвата и приносът (всегдашната)
за половин 7-ца или още 3,5г., което е "време, времена и половин време" или още 1260 дни.
10-11-12гл. дават още подробности на казаното до тук от предните 9 глави в книгата.
Последните 3 глави (10-11-12) са общ блок, даващ всички необходими разяснения на казаното в предишните глави
и затова пророк Данаил казва в началото на 10гл., че е разбрал видението, т.е. всичко.

Какво се е изпълнило и какво още не?
- Откакто Бог бе дал слово, че Ерусалим ще се възстанови до Кир, Месията - бяха 7х7 - и наистина юдеите
имаха юбилей, освобождение, и Кир ги пусна да си възстановят града и храма (Исая 44:28; Ездра 1:1,2). Това вече се е сбъднало.
- Напред във времето, след още 62х7 - Месията на Месиите - Исус Христос се яви и въведе вечната правда. И това вече се е сбъднало на кръста.
- В края на определеното време - 70х7- от средата на последната 70-та седмица до края, "малкият рог", противна на Бога сила,
ще направи да престанат жертвата и приносът (да измести Христос и унищожи стореното от Него). В отговор на това
сатанинско дело Бог ще се намеси и ще го осъди. Тогава светостта ще бъде реабилитирана. Това още не се е сбъднало.

Подробности около 2300, 1260, 1290 и 1335 показват, че това са взаимно свързани периоди - отнасящи се
за края на времето - последната 70-та седмица и дори отвъд нея - до повдигането на Михаил и Второто Пришествие на Исус.
Тези периоди в комбинация с текстове от Откровение 9гл. лесно се пресмята, че числото на звяра е 616 (а не 666) - дни, в които Сатана чрез
звяра - в края на времето ще упражнява своята власт на земята - докато Христос не дойде втори път.
Това е най- общо относно времето в пророчествата на Данаил.

Така, че според мен, текста в Дан.9:27 се отнася за врага на Бога, който в края ще му бъде дадена власт 3,5г. и след това Бог ще го съди и унищожи.

Красотата на Словото Божие е в уверението, че както Бог бе дал слово чрез Еремия, че юдеите ще бъдат 70г.
във Вавилонски плен - докато дойде Божият Помазаник - Кир Велики и ги освободи - и това Божие слово се е изпълнило;
така както Бог бе обещал чрез Месията на Месиите - Исус Христос - да дойде и да въведе вечна правда - и това
Божие слово също се е изпълнило - то и последната част от Божието слово - за 70-тата седморка - също ще се изпълни
и тогава ще дойде пълното освобождение, Юбилеят на Юбилеите, за което копнееше Данаил и всички вярващи в Бога през всички векове.
Изпълнението на предните 2 обещания от Бога е ГАРАНТ за изпълнението на последното Божие обещание -
възстановяването на светостта в този свят и края на греха! Божието слово ще се изпълни напълно!
Амин! Слава на Бог - Отец, Син и Светия Дух! Така да бъде!

Поздрави!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2011 11:43 
Offline

Регистриран на: 30 Апр 2010 12:01
Мнения: 13
Местоположение: Варна
Ето една статия, която показва, че нещата не са чак толкова прости.

Hermeneutical Factors In Determining The Beginning Of The Seventy Weeks (Daniel 9:25)

http://www.frame-poythress.org/poythres ... utical.htm

За съжаление на английски, но предполагам, че повечето читатели ще се справят.

Обърнете внимание също, че между 69-те и 70-те седмици в текста от Данаил няма никакъв промеждутък - според него те следват непосредствено

_________________
Радостин Марчев


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2011 20:24 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр.,

благодаря Ви за материала! Ще чета и ще мисля...
Всъщност, изобщо не прилагам историческия метод на тълкуване; така не се налага да деля последната седмица от останалата част.
Просто приемам, че става въпрос за юдейската образност за Освобождението (Юбилей - 7х7 и 7х10х7); изброените събития са само споменати, като идеята е да се видят двата Юбилея (в началото и на края), а също и да се подчертае първото 7х7 и последната седморка.
Поздрави!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2011 08:37 
Offline

Регистриран на: 30 Апр 2010 12:01
Мнения: 13
Местоположение: Варна
Да, аз също мисля, че Юбилея стои в основата на Данаил 9.

Бих допълнил само, че паралено с обещанието за връщане в земята Данаил получава и едно напомняне, че то само по себе си няма да реши проблема с греха на Израел. Необходимо е съвсем различно освобождение. На практика дори след връщането от плена за евреите от 1 век робството все още е продължавало - обещанията за славното възстановяване на страната дадени от пророците не са се изпълнили, а Палестина е под римско робство. Вместо Божиите хора да бъдат прославени над народите те служат на езичниците. Така робството вместо 70 години продължава 70х7.
Така достигаме до Юбилея на Христос. Всъщност Неговото служение в Лука започва именно с "юбилеен" цитат (Лука 4:14-21) от Исая (избран и прочетен от Самия Него). И още по-забележително - Исус казва, че сега този текст се е изпълнил.
Мисля, че, макар и косвено, това подкрепя твоята идея.

Поздрави:

_________________
Радостин Марчев


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2011 12:30 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр.,

подкрепям твоите разсъждения - но стигам още една крачка напред.
Идването на Исус е идването на онзи Ден, който бе изгубен в рая.
Но дори и идването на Христос не е РЕАЛНОТО освобождение на света от греха, а само духовно - който вярва В Него влиза духовно в тази почивка.
Божието царство сега е духовна реалност, която ще победи един ден видимата реалност. Затова Божието ц-во е сравнено с камък, който расте и изпълва целия свят (Дан.2:35) или със синапово зрънце, което става голямо дърво (Мат.13:31,32).
Според мен 70х7 сочи към края на този свят и историята на греха.
Словото на Бога (Дан.9:25), че Ерусалим ще се възстанови и че Месия ще бъде жертвата (смъртта на Христос преди близо 2000г.) е основата - онзи истински Юбилей на Юбилеите да се случи в бъдещето, слагайки окончателен край на греха.
Дан.9:26(а) - говори за първото идване на Исус, когато Месия е бил разсечен (левитски израз от светилището, когато се е разсичала жертвата в завета), и след това еврейският текст казва - И НИЩО! (при нас е преведено - "и не ще има кои да му принадлежат"). След Месията (Исус Христос) - НИЩО! 2000г. И НИЩО!
Чак в края, за половин седмица, "малкия рог" ще се развихри срещу верните на завета с Бог и тогава ще дойде Юбилея и призивът "Падна, падна, великия Вавилон... Излезте от нея, люде Мои...!" (Откр.18:2,4).
Бог ще съди и пресътвори света, което е Кипур - Денят на Съда!
Тогава ще се изпълнят 70х7 реално и окончателно.
На този етап така мисля.

Поздрави! :oops:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2011 21:11 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр.,

възможно е и Дан.9:26(а) да се отнася за края на времето.
Ако някой има идея - нека пише.

Поздрави!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2011 19:30 
Offline

Регистриран на: 21 Мар 2005 11:39
Мнения: 298
Местоположение: Брюксел
Аз за Данаил не мога да кажа много - липсват ми нужните познания да го тълкувам, но ми е интересно какво се пише тук и препратките, които се дадоха.

При едно непосредствено четене (без да разбирам оригиналния език) бих предположил, че личността от 9:27 е "князът, който ще дойде и ще погуби града и светилището" (9:26), не задруго, а защото става ясно, че Месия ще бъде "посечен". Ако предположим, че Месия ще е този, който "ще потвърди завет с мнозина" в ст. 27, естествено възниква въпросът как ще стане това, а самият текст не изглежда да обръща внимание на този крещящ въпрос (при положение, че ст. 27 говори за Месия). По-лесно ми е да предположа (с риск да греша), че ст. 27 говори за агресора.

За "жертвата и приноса", на които ще бъде сложен край (малко по-надолу в ст. 27) според мен пак непосредственият прочит е най-правдоподобен - че става дума за последния Ерусалимски храм. Просто не мога да отнеса това към Христос, понеже според автора на Евреи жертвата на Христос е пренесена "веднъж завинаги". Не намирам смисъл в това да се казва, че ще "престане".

А дали с Христос идва реалното освобождение? В Матей 11:2-6 четем за Йоан Кръстител, който в тъмницата си задава може би не същия, но подобен въпрос: "Ти ли си Онзи, Който има да дойде или друг да очакваме?" Отговорът гласи:

"Идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате: Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието."

Аз мисля, че ако бях на мястото на Йоан и чуя тези новини, не бих поставил под съмнение точно "реалността" на Божието царство. Може би много други аспекти на това царство си остават озадачаващи, но не точно реалността му.

Бих казал, че освобождението от греха не е още завършено, но не че не е реално. Притчата за синапеното зърно ме подкрепя: Има нещо, което предстои да расте и да се развива, но след Христос има реален зародиш на Божието царство, посаден в този свят. Ако говорим за времето (понеже това има връзка с Данаил) на това "освобождение" от робството на греха, мисля че спокойно можем да посочим времето на Христос, понеже (както Радо посочи) самият Той твърди, че "сега се изпълни това пророчество", имайки предвид Исая 61.

А напълно иначе съм съгласен в общи линии, че връщането на евреите от плен, идването на Христос и предстоящото Му второ идване са части от едно голямо цяло, което все още развива и напълно допустимо е всичките му елементи да са включени в едно единствено видение, което получава Данаил. Дали действително е така обаче аз лично бих чул специалисти. (Данаил постъпва малко нечестно срямо нас според мен ;) Бог му е дал дарбата да тълкува сънища, а той какво, записва самото видение и го оставя на нас да го тълкуваме...)

Поздрави!

_________________
Ивайло Атанасов


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 28 Апр 2011 00:20 
Offline

Регистриран на: 05 Апр 2011 19:28
Мнения: 7
Здр.,

започвам да мисля в посока, че в Дан.9:26 израза "Месия ще бъде посечен" не се отнася за кръстната смърт на Исус Христос, а за края на времето, когато богопротивна сила "ще направи да престанат жертвата и приносът" и в такъв смисъл Месията (Исус Христос) ще бъде посечен. В Откр.11гл. се предсказва убиването на двамата Свидетели - Христос Царя (Верния Свидетел) и Светият Дух - Пророка (Свидетелят за Исус). Дали текста не говори за действията на лъжемесия, лъжехристос, антихрист, който ще се опита да измести истинския?!
Да-а-а - трудничък за тълкуване пасаж!

Поздрави!


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group