Форум за християнския светоглед

дискусии по актуални и вечни въпроси
Дата и час: 18 Сеп 2019 13:50

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 08 Мар 2011 13:48 
Offline

Регистриран на: 27 Фев 2010 11:17
Мнения: 43
Местоположение: София
Докато четях публикуваното във форума попаднах на изказани от Т.Велчев мисли,които силно ме впечатлиха и са повода за отварянето на тази тема.
В темата"Лична духовност и общество" той пише:
Цитат:
В постхристиянския свят едва ли вече има държава, която е с преобладаващо религиозна култура. От зората на Модерното време това е трайна тенденция на Запад, а после - и на Изток. На практика, масовата култура и вкусове отдавна не се влияят от църковната проповед. Църквата се е примирила с положението и се е оттеглила от "културния фронт". Затова дори истинските християни, хората с жива вяра, (често) несъзнателно попиват културни форми, които са в противоречие с духа на Христовото учение. Готови са да спорят яростно с нехристиянски възгледи и философии, а безкритично възприемат кича и материалистичната нагласа, които ни заобикалят. Отказват да прочетат нещо от Ницше, но гледат латиноамерикански(или турски-б.м.) сапунени сериали.

Та от масовата култура трудно можем да съдим за духовната нагласа на мнозинството. Защото, повтарям, християнството отдавна се е оттеглило от тази битка. Което според мен е било голяма грешка. (А може би е било израз на творческа немощ.) В резултат, днес съзнанието на много хора не е обременено от идеологии, но е промито от масовата култура. И тя неусетно формира отношението по светогледни и етични въпроси - например, за "свободната любов". От християнска гледна точка, днес "сражението" в областта на културата е по-важно от това със светските идеологии.

Напълно се съгласявам с Тодор относно тези му наблюдения за влиянието на т.нар."масова култура",която, постепенно заливайки все по-нови територии, е на път да предизвика "всемирен потоп" върху съвременната човешка цивилизация. Иска ми се да разширим и задълбочим тази тема,като специално наблегнем и разискваме личните си позиции върху нея.Наистина ли християнството се е "оттеглило от тази битка"(с масовата култура),както пише Тодор и защо,ако действително"от християнска гледна точка, днес "сражението" в областта на културата е по-важно от това със светските идеологии?"Не може ли нашата вяра да бъде за нас един своего рода"ноев ковчег",който носейки се по "водите"на масовата култура да не бъде залян или потопен от нея?
Най-напред бих се опитал да определя някои понятия,ползвайки"помощта"на хора,задълбали в тези въпроси повече от мен.Ето как определя що е култура Петър Мутафчиев,виден български историк от докомунистическия период:
Цитат:
Под понятието култура се разбира съвкупността от духовни и материални придобивки и блага, без каквито не е мислим животът нито на едно същество. Затова във всяка култура се различават две страни материална и духовна. Те се развиват паралелно, взаимно се проникват и си влияят и до такава степен са зависими една от друга, че много често едната обуславя другата. Елементи в духовната култура на един народ са неговият език, религията му, изкуствата, правото, моралът, политическите и социалните форми на общежитието му, познанията, които има за себе си, представите му за външния свят и т. н. Материалната култура пък е също такава сложност от тясно свързани и взаимно обусловени постижения из областта на реалното. С тях се меря степента, до която членовете на дадено общество, като отделни индивиди или цяло, са се освободили от влиянието на природните условия и са станали господари на осезаемия свят. Към материалната култура спадат всички видове технически придобивки, формите на собственост, начините и средствата на производството, количеството и естеството на богатствата, храната, жилищата и облеклото, съобщителните средства и мн. др.Не е мъчно да се разбере, че културата на един народ е резултат на извънредно дълъг опит, дело на безбройни негови поколения. Своето културно богатство народите получават следователно като наследство от миналото. И движението напред се състои от това, че всяко поколение, като запазва тъй добития капитал, добавя към него нови ценности и увеличен го предава на поколенията, които идат след него. Самата дума култура значи развитие и когато се говори за културата на един народ, разбира се всъщност степента на развитието, духовно и материално, до което е стигнал.

Какво става,ако към това задълбочено и сериозно определение на понятието"култура" залепим прилагателното"масова"?То ни подсказва промяна на ситуацията,при която общочовешките културни достижения стават достъпни за огромен брой хора.Това става възможно поради факта,че материалната страна на чов.култура се развива с неизмеримо по-бързи темпове от духовната. Имам пред вид,разбира се технологичния прогрес на цивилизацията ни,конкретно комуникациите и преноса на информация. Тук опираме до неразривната зависимост"масова култура"-"масови медии".Ето какво пише по въпроса Борис Димитров,български журналист:
Цитат:
Едно от най-кратките и широко известни определения за масмедии е средства за публична комуникация (вестници, списания, радио, телевизия, кино и интернет, но вече и билбордове, електронни игри и други комуникационни канали), които имат възможностите да достигат до големи аудитории. Терминът възниква през 30те години на миналия век с възхода на радиомрежите с национален обхват и на увеличаването на тиражите на вестниците и списанията. Някои анализатори смятат, че аудиториите на масмедиите довеждат до формиране на масово общество с определени отличителни черти висока степен на индивидуализъм и социална атомизация, както и все по-осезаема липса на социални контакти, увеличаване на консуматорските нагласи и непрестанно търсене на нови усещания и преживявания. Тези характеристики на масовото общество го правят все по-податливо на влиянието на определени похвати на масмедиите като реклами и пропаганда. През 30те години на 20 век масовото общество често се дефинира и като лесно за манипулиране от страна на политическия елит. Тогава започва да се говори и за връзка между обществените състояния, породили масовия човек, и възхода на тоталитарните и политическите движения.

Една от интересните критики на масовото общество от това време, която продължава да се развива и впоследствие, е критиката на културата като индустрия и тя принадлежи на Франкфуртската школа. Според нея в обществото медиите са тези, които определят начините за осмисляне или съответно за неосмисляне на света. Тази школа защитава тезата, че именно масмедиите са завзели и променили света на традиционната висока или буржоазна култура, като са я направили достъпна за сметка на лишаването й от аурата на нейната различност."
Тази достъпност изисква културната информация да бъде редуцирана,избирателно опростена,"сдъвкана".А,както точно пише един друг автор,
Цитат:
"проблема с опростяването й е, освен че се губи информация, освен, че се спестява усилие, спестява се работа на мозъка, така също спестява се и провокацията за по-нататъшно търсене. За мен последното е най-важно и най-опасно. Когато масовата култура ти предлага афоризъм, мисъл, просто мъдрост вместо модел на мислене, когато всичко е лесно за разбиране, ясно, точно, елементаризирано, тогава масовата култура отнема необходимостта от сравнение, позволява изопачаване на истината и най-вече предоставя прекрасни възможности за манипулация. Тя гради предимно и най-вече едно потребителство и изглежда в това се състои нейната философия."

Ето някои отличителни характеристики и тенденции на взаимодействието-масово общество-масмедии и културата,която те създават(пак според журналиста Б.Д.):

-
Цитат:
Често съществува празнота или институционална пропаст между подателя на съобщението и неговия получател. Създателите на медийните съобщения (т.е. подателите радиостанции, телевизии, вестници) често пъти не разполагат с ясна обратна връзка с техните аудитории. Журналистите трябва да си представят имагинерни, генерализирани и стереотипизирани публики. Те трябва да предполагат какво, как и кога харесват получателите на техните съобщения. Така до определена степен масмедийната култура се превръща в еднопосочна комуникация.

- Свързан с горния проблем е и още един масмедиите са създадени и функционират посредством съвсем малък брой хора (собственици, редактори, водещи, продуценти и т.н.) в сравнение с броя на хората, получаващи медийните съобщения. По природа масовите медии (вестници, радио и телевизия) овластяват и дават възможност за пълноценна изява на сравнително малък на брой хора, но не предоставят възможност за участие на огромното мнозинство. Изключение правят някои алтернативни радиостанции и уеб базирани медии (В това отношение интернет блоговете предоставят сравнително прост и евтин начин за предаване на съобщения от много на брой хора до също голям брой потребители на информация, но пък при тях проблем е достоверността на информацията и често качеството на продукта).

- Демократичната цензура: Класическата форма на цензурата такава, каквато я познаваме от тоталитарните системи, не съществува в демократичните общества. Налице е обаче ново явление демократичната цензура. Ние биваме цензурирани не с факта, че ни се отнема правото на достъп и избор на източника на информация, а с изкривеното или селективното поднасяне на такава, както и поради това, че сме изправени пред огромен поток от информация и интерпретации. Изправяйки се пред такива огромни масиви от най-различни информации, човек постепенно губи възможността и желанието да се информира и да се задълбочи в търсене на цялостния образ.

- Вследствие на електронната революция се размиват разликите между класическите печатни и аудиовизуални медии. Почти всеки вестник, телевизия или радио поддържа интернет страница, в която пък има реклама на печатното издание. Често пъти в интернет страниците на телевизиите и радиостанциите може да се гледат или слушат избрани техни предавания. Друг пример е как все повече вестници се продават заедно с компакт дискове, съдържащи филми или музика. Всичко това неизменно води и до промени в предоставяния информационен и културен продукт.

- Посредством съвременните технологии за бърз пренос и достъп до информация голяма част от събитията с локален характер придобива глобални измерения и известност (например природни бедствия или политически протести). Същевреммено, се наблюдава и обратният процес на одомашняване на информацията събития, случили се на десетки хиляди километри идват в нашия дом.

- Интернационализацията и космополитизма на медиите обаче води до хомогенизиране на съдържанието и тематиката им (напр. националните версии на известни риалити шоу програми, тематиката на новинарските емисии, филмите и др.)

- Въпреки, че дават големи възможности за социализация и чувство на принадлежност към различни общности масмедиите водят и до алиенизация на обществото (за да науча например последните новини аз не трябва да ходя на площада и да чакам глашатая или да слушам в кафенето единственото радио в по-малък град). Част от този процес е например фактът, че все по-голяма част от развлеченията са концентрирани вкъщи (киноиндустрията и все по-голямото разпространение на DVD устройствата са пример в тази посока). Не мисля, че големите търговски центрове от типа mall, където са съсредоточени множество киносалони и книжарници водят до по-голямо общуване между хората.
- Съвременното масово (или постмодерно, ако се съгласим с Умберто Еко, че постмодернизмът е не толкова определено културно течение, а състояние на духа) общество е все повече антиуниверсално и относително. То е скептично настроено и опровергава всяка система (било то политическа идеология, научни истини, обобщаваща теория или религиозно учение), която претендира да обоснове закономерностите в света (това с особена сила важи за религиозните учения). Вместо единната и абсолютна Истина, тук се появява някаква множественост и фрагментираност на относителните, частни истини, които са призвани към мирно съвместно съществуване и приспособяване в рамките на плуралистичното пространство. Всичко е позволено (е, стига да е политически коректно!), всичко е вярно. Плурализмът се превръща в едва ли не диктатура в съвременното общество и в частност в масовите медии.

Впрочем, като част от този процес може да се счита и десакрализацията, снемането на ореолите, осветскостяването в съвременните медии и култура няма тайнства, всичко подлежи на разкриване и логично обяснение.

- Повечето съвременни масмедии предпочитат еклектиката, която насажда принципно несериозно, игрово или иронично отношение към духовните и културни ценности. Като пример в това отношение може да послужи фактът, че в един от най-тиражните всекидневници кротко съжителстват често сериозни анализи и интервюта, статии на социална тематика, призив за дарителска кампания, голо момиче на предпоследната страница (и по-облечено на последната, което представя прогнозата за времето). В същия (а и в други) ежедневници личности от областта на шоу бизнеса или спорта дават стратегически насоки за развитието на държавата, както, естествено, и обратното.
- Все по-често телевизията представя политическия живот, събития и тенденции под формата на забавление, поставяйки под въпрос самия смисъл на политическото. Задълбоченият политически дебат по същество е заменен от шоу програми от типа Х печели У губи.

- Масмедиите обръщат все по-голямо внимание на показването на актове на насилие и отразяване на престъпления, нещастни случаи, бедствия и въоръжени конфликти, като това често пъти е придружено с незачитане на човешките чувства и скръбта на хората. Обикновените и хармонични човешки отношения не са интересни, нормалността също. Когато темата са човешките отношения е важно предимно кой и какво, а не защо.

- Новинарските емисии също често се представят под формата на развлечение, а не като информация или с образователна цел. Новините, особено по телевизията, се представят без ясен контекст и бекграунд. Често те са откъслечни, понякога драматизирани. Отразявят се последните събития, но без обяснение за това какво е довело до тях, за техните причини.

- Множеството рекламни послания създават една изкривена реалност и подмяна на ценностите да бъдеш се замества от да имаш, достойнството и личните качества на човека се оценяват по способността му да бъде потребител. Притежаваните вещи обещават наслада, нов живот, ново усещане, съвършенство...
"Естествено-продължава същият автор- не бива да обрисуваме масмедиите предимно в черни краски. В крайна сметка те са основният ни източник на информация за нас и за другите, средство за научаване и размяна на идеи, за разбиране и приобщаване към света. Често и за неговата промяна. Нерядко, вследствие на журналистически разследвания са разкривани политически и финансови злоупотеби. Четвъртата власт е инструмент за идентифициране и отстраняване на грешките на останалите три. Благодарание на медиите придобиват публичност различни дарителски кампании, граждански и обществени инициативи, а голям брой хора, които иначе не биха имали подобна възможност, научават и имат досег с определени постижения на културата и изкуствата.

Позволих си да пусна тези дълги цитати от гореспоменатия автор,защото ,струва ми се той доста точно нахвърля проблемите,които масовата култура внася в обществения живот.Къде сме ние,християните в тази ситуация?Имаме ли ясна представа за собственото си местоположение сред този потоп от информация,който ни залива отвсякъде и успяваме ли не само да"останем сухи",но и да се съпротивим на повличащите ни вълни на масовата култура?В какво се изразява съпротивата ни? И какви са конкретните й измерения в български контекст?
Тези и подобни въпроси биха могли да дадат отправна точка за дискусията по тази тема.Стига да има желаещи...


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2011 21:18 
Offline

Регистриран на: 21 Мар 2005 11:39
Мнения: 298
Местоположение: Брюксел
Здравей, Миторай

Съжалявам, че не съм забелязал интересната ти тема по-рано. Културата, в неутрален смисъл, е просто среда, в която се случва общественият живот. В този неутрален смисъл наистина, масовите медии (за които пише този журналист) представляват една доста съществена част от масовата култура. И действително, основна тяхна черта е властта да съгласуват мисленето на огромни маси от хора.

Но има и друго значени на думата "култура", което не е неутрално, а по-скоро съзидателно. Струва ми се, произходът на думата от латински идва от земеделието и означава да обработваш почвата, да я направиш пригодна да произведе това, с което я насееш. В този смисъл, култура по-скоро е синоним на "облагородяване". Струва ми се, че ти започна с този смисъл на думата, а после премина просто към описание на масовите медии. В първия смисъл на думата - като среда - според мен културата винаги е масова - тя е просто средата, в която всички ние се срещаме и общуваме. Във втория смисъл обаче - като средство за обществено облагородяване - изразът "масова култура" повдига интересни въпроси. Струва ми се, че теб като човек на изкуството те вълнува именно тази страна, нали?

Според мен пред християнската вяра, която иска да бъде чута в обществото има поне две сериозни предизвикателства. Едното е модерно, а другото постмодерно. Като илюстрация на първото е цитатът от Петър Мутафчиев. Типично за модерното мислене е това изкуствено разграничение между духовно и материално. А от горното определение се вижда, че религията заема само една малка част от духовната (полу-)сфера. Т.е. като християни сме изтласкани в едно ъгълче (както пише Тодор) на обществото, в което живеем, т.е. с доста ограничено влияние върху него. Въпросът е как да разбием тези стени.

Със съвременните мас-медии пък идва съвсем различно предизвикателство. Аз не мисля, че няма обратна връзка, както пише Б.Д. Напротив, има положителна обратна връзка (който знае какво е това от електрониката) - една огромна микрофония. Медиите контролират общото мислене, но в същото време са зависими от него и се опитват да му угодят. Това е като да насочиш микрофон към високоговорител. От целия спектър на обществени шумове се усилва селективно и лавинообразно само един тон, който се определя от особеностите на системата, а не от някакъв предварителен замисъл или послание. Чува се само едно болезнено пищене... Как на неговия фон може да бъде чуто християнското послание? Как може да бъде прекъсната тази верига?

Съществува дори опасността християнското послание да бъде заглушено вътре в самата църква.

_________________
Ивайло Атанасов


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2011 14:32 
Offline
Аватар

Регистриран на: 21 Мар 2005 00:01
Мнения: 765
Интересна аналогия с ПОВ (положителната обратна връзка), Иво! :)

Както в електрониката, така и тук може би има два варианта - единият е някъде по общата верига вход-изход да се вмести един фазоинвертор - обръщане наобратно на фазата на звука. Така ПОВ става ООВ и нещата от маймунско безумно кресчендо минават в минорния тих лад. Тук според мен Бог има главната роля, защото знае най-добре как да заглушава горделивите викове на нациите и цивилизацията ни. Да видим какво ще е необходимо за нашата нация, за да се осъзнае...

Другият вариант е с нарочно селективно подтискане на дадената кресчендо честота и пропускане на всички други сигнали, за да се получи пълната звукова картина. Така действат умните цифрови микрофонио-заглушители и тук можем самите ние да се стремим да подтискаме безумния медиен вой и да увлечем останалите. В същото време обаче е необходим и алтернативен канал, по който да се предава различният звук и колкото може повече хора да го чуят. Като че ли това е ролята на Интернет и в частност на сайта на ХАРТА като различен възглед за света от масовия културен.

С интерес продължавам да следя дискусията, има много потенциал в нея!

_________________
И името Му е: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group