Форум за християнския светоглед
http://harta-bg.info/forum/

ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.
http://harta-bg.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=127
Страница 1 от 4

Автор:  andynedelchev [ 22 Фев 2006 20:24 ]
Заглавие:  ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Отварям тази тема с цел в нея да обсъждаме интересни материали, на които попадаме. Тъй като не всичко заслужава отделна тема, стори ми се подходящо да създам тази, като своеобразен виртуален стенвестник.

Поздрав,

Анди

Автор:  andynedelchev [ 22 Фев 2006 20:33 ]
Заглавие:  "The God Genome" - рецензия

В дискусионната група AR-Talk се получи следното:

"The God Genome" Reviewed by Leon Wieseltier
(линк към статията).

This is a review of 'Breaking the Spell: Religion as a Natural
Phenomenon,' by Daniel C. Dennett.

My former philosophy prof. Michael Murray, stated that this type of book will be one of the next waves of atheistic argumentation against religion (see also the works of Pascal Boyer and David Wilson).

In Christ,
Jeff Downs

---------------------------------------------------------------------
Reach us at http://apologia.org/html/con_frame.html

След което един от другите участници добави следното:

My current list of people actively promoting this theory in print:

Dean Hamer (of the "Gay Gene" fame)
Richard Dawkins and Susan Blackmore ("memes")
Daniel C. Dennett
Paul Bloom (see article in Atlantic Monthly)
Pascal Boyer (group selection theory)
David Sloan Wilson (group selection theory)
E.O. Wilson (In Search of Nature), Robert Wright (The Moral Animal)

Not all of these theories are compatible - anyone familiar with the
debates in Sociobiology will recognize that group selection theory is often strongly criticized by those who insist that selection is primarily genetic, for instance.

This particularly lucid comment by Evolutionary Biologist H. Allen Orr at the end of his review of David Sloan Wilson's "Darwin's Cathedral" is telling of the self-refuting nature of trying to explain the existance of religion and religious experience in naturalist terms:

---
Why didn't Wilson write a book that argues for a multilevel selection explanation of science? [instead of religion? --michaelh] ...I can only guess but the guess seems plain: biologists are, as a lot, fond of science but suspicious of religion. Science is the hard-won product of long intellectual toiling, not a mildly embarrassing epiphenomenon that evolved because it brings you and me material rewards. My point is not that this stance is wrong. It might well be right to evolutionarily reduce religion but not science. My point is that this stance reflects an intellectual
commitment that is logically prior to evolutionary theory. What we try to explain by multilevel selection is not determined in any principled way by the theory itself, but, apparently, by prior notions of what can be accepted on its own terms versus needs explaining away.

This point is not novel. It echoes William James's (1902) warning in the Varieties of Religious Experience against "medical materialism."; One must be wary of thinking that one explains away religious states of mind when noting that they are mere consequences of neurobiology; after all, he pointed out, scientific states of mind are also mere consequences of neurobiology. But novel or not, it is a point that demands attention... In the end, you are, I suppose, free to believe that religion is a mere byproduct of multilevel selection. But intellectual honesty demands that you ask why science isn't too.
---

H. Allen Orr, "Review of 'Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the
Nature of Society"
pp.200-202 Evolution Vol. 57 Issue 1, 2003.

This kind of honesty on the part of an Evolutionary Biologist is
refreshing.

Поздрав,

Анди

Автор:  Pauli [ 23 Фев 2006 16:09 ]
Заглавие:  Re: "The God Genome" - рецензия

Интересен е моментът в хипотезата на автора на книгата за това, че всяко създание се нуждаело от "нещо като съзнание", за да се предпазва от опасностите и как еволюционният механизъм "hyperactive agent detection device, or HADD" генерирал идеи за да обясни всичко необяснимо за ума.И после човекът сътворил боговете :o

Интересно е и това, че всички шамани по света по неведоми начини си предали тайните на занаята как да хипнотизират народа, това не ми е ясно как може да стане в глобален мащаб, въпреки че фактите показват близост в много видове вярвания по цял свят...

Само си мисля защо и често ли NY Times отделя място за ревюта на философски статии, редакторът и автор на статията прави впечатление на разбиращ от материята и справедливо безпристрастен.

Автор:  Pauli [ 28 Мар 2006 08:52 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Вчера попаднах на тази статия, обобщаваща накратко идейния спор между еволюционната теория и креационната хипотеза. Полезна е за запознаване със силните и слабите страни на двете, като авторът е държал безпристрастно отношение в оценяването:

Научният креационизъм наука или религия?
Николай Иванов
http://point-of-view.org/cat7.php?id=7

Автор:  Камен Чернев [ 19 Апр 2006 20:07 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Пак се отбивам при вас, здравейте.
Не можах да се стрърпя, защото мисля, че да се нарече Никалай Иванов безпристратен в статията си за "научния" креационизъм е пресилено. Той иска да пречисти научния креационизъм от неговата политическа окраска и забежки. Предлага същото да направят и еволюционистите. Определено позицията му е на страната на цитирания пространно в статията, починалия наскоро, Хенри Морис - който се е занимавал с хидравлика преди 50 години и прилага познанията си за да докаже Потопа и това, че Земята е млада. Така че този креационизъм е "младоземен". И макар да се радва на успехите на младия си брат Интелигентния Дизайн(ИД), не е доволен от него заради "староземството му". На процеса в Довър, с който започнах темата за интелигентия дизайн в съседен клон на форума, има неявен сблъсък между ИД и научния креационизъм. Затова и Дембски не е там лично за да бъде свидетел.
Между впрочем Ален Ор, цитиран с рецензията си за Даниел Денет в този клон на форума, критикува много успешно както Денет(и Уилсън), така и Дембски (ИД).
И с това показва, ч е има едно средно крило еволюционисти , за които са чужди забежките в краен Дарвинизъм и краен религиозен фундаментализъм.
По- ретрогардно нещо от младоземния креационизъм не съм срещал. Учудващ е радушния му прием сред вярващи протестанти(специално проверих дали най прочутивя протестант на 20 век, Карл Барт е казвал нещо в креационистки дух - и не намерих, напротив) и православни.
Защо искат Божия ден да е равен на човешкия ден. Защо хронологията на Библията да е съвместима с модерната хронология, защо Земята трябва да е на 6000 години и изотопното определяне на възрасти да му се търсят кусури за да се докаже че Картината на Библията е верна, а не геологията. Защо трябва от Библията да се прави наука? Галилей е казал, че Светото писание ни учи как да вървим към Небесата, но не как вървят небесата.
Ако сте писали научни статии знаете, че списъкът на използуваната литература показва какви източници са използувани. От тук човек може да си извади заключение за компетентността на автора. Н. Иванов в "Рoint of view" използува само Хенри Морис и неколко негови критици. Това говори за бегло познанство на проблема, което е недопустимо, особено ако човек пише дисертация на такава тема.
Ако искате вашата расбота да види бял свят и да е приета от научната общественост изпращате я на рецензенти в списание. Те преценяват дали заслужава да се публикува. Ако не ви я приемат, опитвате в друго списание. и ако никъде не ви я приемат - обявявате че има заговор на учените да не публикуват вашата революционна работа. И я слагате на уеб сайт, или я отпечатвате в книга, която наивния читател ще приеме за истина, стига да пасва на мирогледа му. Това е което прави Уилям Дембски от 5 години. Доказва "велики" теореми срутващи Дарвинизма. И учените конспирират да не го допуснат до публикуване, а той и не се опитва, ей го интернет, ето ги и готовите да публикуват книгата му фундаменталисти.
Заключение: Теистичната еволюция(която аз поддържам) изключва креационизъм и ИД. Тя учи, че всичко се развива по закони, водещи до необходимата поява на човека. Конкретният й ход е непредсказуем, но тенденцията е неизбежна. Залог за това е Твореца. Той е в началото, Той гарантира за еволюцията и досега. Не е безучастен, защото всичко е предвидил от самото начало. И въобще с нашите човешки термини е глупаво да мислим,ч е може да следваме логиката Му. И да го караме да добавя механизми към часовника, или създава едновременно всички видове животни за 6 наши дни преди няколко хиляди години.

Автор:  Pauli [ 20 Апр 2006 08:52 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Камене, здравей!

Благодаря ти за коментара над статията на Николай Иванов. Между другото научният екип на Харта подготвя една статия на Чарлз Такстън "В търсене на интелигентните причини", исторически обзор на раждането на науката и криволичещия й път, ще е интересно за мен да чуя мнението ти за нея, след като я прочетеш!

Поздрави и наминавай пак насам :)

Автор:  Камен Чернев [ 20 Апр 2006 14:45 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Може би прекалено много съм свикнал да взимам мнение от авторитетни източници. Мьчех се да убедя научния ви екип, че креационизма и интелигентния дизайн, колкото и приемливо да ви звучат, не са мнението на авторитети, вярващи учени и теолози с научни познания, а маргинални становища. Мой приятел написа труд оборващ Айнщановото обяснение на опитите на МАйкелсон и морли. Никьде не успя да го публикува, както и никъде не публикуват многобройните предложения за вечни двигатели. или пък общите теории на вселената и веществото от български автори , които може да намерите издадени като книги на щандовете на Славейков. Аз сьщо написах по повод нашите дискусии една 20 страници статия, прекалено дълга за да е читаема от нетърпеливи читатели (какъвто съм и аз). Изпратих я на сьшото място където е "качена" статията на Н Иванов по научния креационизъм. Имам сьмнения, че редакторът ще я пусне . Ще видим.
Аз мисля, че всеки от нас априори силно влага мирогледа си и никой не може да го убеди в противното. Затова в такива случаи гледам авторитети. А нито Хенри Морис, нито Дембски, нито Бихи са
авторитети. Освен за този който иска да ги приеме за такива спроед мирогледа си. Показателите за авторитета - признание от научния или теологическия свят - такова нещо няма.
Достатxчно ги следя. Лично съм присъствал на диспут в който участвуваха Бихи и Дембски. И не останах уводвлетворен.
овият ми "любимец" е палеобиолога Конуей Морис. На Гуугъл може да се намери за него
http://www.starcourse.org/crucible.html и другаде. той застъпва това, което е най приемвливо за мен - една форма на теистична еволюция, различна и от креационизма и от крайния дарвинизъм.

Автор:  Pauli [ 20 Апр 2006 15:56 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

Проблемът с облягането на авторитети понякога е в това, че авторитетите не винаги са всезнаещи и невинаги са негрешащи в дадена своя позиция. 18 столетия хората са се облягали на авторитета Аристотел във физиката, също толкова време са се облягали на друг твърд авторитет - Птолемей - за астрономически въпроси и хора като Галилей, Кеплер и Нютон е трябвало да преодолеят тази вътрешна борба, за да положат ново начало на мисленето, оттам и в науката.

Далеч съм от мисълта да сравнявам Бехе с Нютон или Дембски с Кеплер, но разсъждението в общия му вид остава валидно. Затова и Анди Неделчев бе писал, че цитирането и хвърлянето на авторитетни имена като аргумент се явява логическа грешка в дебат (http://www.fallacyfiles.org/authorit.html), защото може да е подвеждащо по няколко причини, например написаното в линка: "The authority is an expert, but is not disinterested".

По въпросите на живота, които са *екзистенциални* е трудно да намерим безпристрастен наблюдател, който да анализира трезво, камо ли да изкаже трезво мнение. Затова и еволюционните биолози биха изтълкували по всеки друг възможен начин данни, които може би все пак говорят за разум и дизайн, но не и за конкретния авторитет. Ако се опрем сляпо на него, ще сбъркаме.

Да, има много *непризнати гении* с невероятни теории, но сравнението просто с тях се явява друга логическа грешка в диспут, нарича се "картата Хитлер" (http://www.fallacyfiles.org/adnazium.html) - "понеже луд и откачен човек не е приет от научната общност, то всеки неприет е луд и откачен" не е вярно, в общия случай.

Смятам, че - за мен - има много добри богословски и философски причини да търсим истина в думите на ИД, аргументите не са на всяка цена научни конкретно за мен и моята позиция, но научните аргументи ще са от полза, затова и активно търся факти и дискусии за четене по темата.

Поздрави на теб :)

Автор:  Камен Чернев [ 20 Апр 2006 16:30 ]
Заглавие:  Re: ОТКЪСЛЕЦИ: книги, статии, рецензии, цитати и т. н.

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage. ... letype=pdf
Това е рецензия на книга на същия този Конуей-Морис. казваш има богословски и философски аргументи в полза на ИД.
Аз ги търся и освен у основоположниците на ИД и креационизма не ги намирам. В руските интернет сайтове мненията по креационизма са разделени. В католическите и протестански среди - пак ше кажа, компетентните теолози не споделят забежките на креационизма и ИД.
Е, все пак, кой става професор по теология в университетите . Некой с връзки? Кой консултуира Папата- некой невеж теолог?
Демски беше избран за професор в баптисткa seminaрия (http://www.kentucky.com/mld/kentucky/ne ... 358693.htm), сега напуска за да се върне в Тексас. бил православен, скоро научих. може би е женен за гъркиня, или е от руски произход. Ще бъде сменен с креационист.Това за облекчаване на атмосферата.
революции не стават всеки ден и не е толкова трудно да усети кога нещо е революционно и кога- не. Креационизмът не е от вчера и днес няма нищо ново и революционно в подхода и похода към научността му.

Автор:  Pauli [ 22 Май 2006 15:43 ]
Заглавие: 

Преди малко прочетох статия, озаглавена "Здрав секс", и въпреки провокативното заглавие я препоръчвам като наистина чудесен поглед и анализ на трагичното положение, в което е изпаднало обещството ни и как можем като християни да говорим спокойно защо сексът е пълноценен и наистина красив и удовлетворяващ човека само там, за където е проектиран - в уюта и любовта на семейството:

"Здрав секс", д-р Цветан Биюков

Автор:  Pauli [ 07 Фев 2007 09:17 ]
Заглавие: 

Вчера прочетох една интересна статия в сайта на "National Geographic", озаглавена
"Francis Collins: The Scientist as Believer"

Това е интервю с ръководителя на проекта за изследване на човешкия геном, също и вярващ християнин. Интересното е, че интервюиращият го е също учен, определящ себе си като агностик, и задава много добри и обмислени въпроси.

Препоръчвам статията, относително кратка е и е добра.

Автор:  Камен Чернев [ 07 Фев 2007 15:45 ]
Заглавие: 

Книгата на Колинс "Езикът на Бога" , излязла наскоро и провокирала интервютата по списанията, е слаба. Нещо като коментар ан К.С. Люис. Не е лоша, но както с еказва "pedestrian", демек за пешеходци. идеята, че вярата е съвмсетима с научния мироглед и най вече с еволюцията в теистичния и вариант е много по-добре защитена в много други по-добри книги. който е чел Люис няма да научи нощо ново от Колинс освен, че има съвместимост между вяра и наука. Но само като твърдение, без добри и достатъчно разяснения.

Автор:  Pauli [ 08 Фев 2007 17:14 ]
Заглавие: 

Интересна биолого-социална статия, разглеждаща въпроса за произхода на седем дневната седмица като феномен, стига до интересния извод, че тя не е продиктувана от нищо външно (астрономически явления или културни наслоявания), а е резултат от ритъм в самата ни същност (така сме създадени), което от своя страна е индиректен аргумент в подкрепа на библейския запис за Сътворението:

God's Mysterious 7-Day Cycle in plants, animals and MAN

Автор:  Камен Чернев [ 10 Фев 2007 18:21 ]
Заглавие: 

Ех, Паули, индиректен довод - да, но не за Библейския запис на Сътворението", а довод в полза на буквалния прочит, който ти е мил. Кабалистите и нумеролозите, има и един инж. Кубрат Томов, който може да те залее с проявите на числото 7. На мене не ми трябва некакви вещества които се натрупват в гъби и други организми и показващи някаква необяснена още слаба периодичност всеки 7 дни, за д аимам индиректни доказателства че всичко е станало за 7 дни. За мене светът е доказатеслтво за това, че има Създател, и не ми е нужен буквален прочит на библията.

Автор:  Pauli [ 12 Фев 2007 09:56 ]
Заглавие: 

Камен Чернев написа:
Кабалистите и нумеролозите, има и един инж. Кубрат Томов, който може да те залее с проявите на числото 7.

Камене, причината да пусна статията е, че произходът на седмицата (като 7 дена) е интересен и влиза в сферата на апологетичните разговори. Лично досега застъпвах тезата, че седмицата е въведена от Бога като вечен закон между евреите и по наследство е дошла в християнската цивилизация чак до днес. Но това е чрез културата и паметта ни, интересен е аспектът, че самото тяло *по естествен път* има същия ритъм и когато по някаква причина не почиваме в събота и неделя, а работим две цели седмици без прекъсване, това ни скапва, т.е че заповедта на Бога не е случайно избраното просто число 7, а е вложена и в самите нас като Творение. И това не в окултния или езотеричен магически смисъл, а просто като физиология и като естествена нужда на тялото от отдих. Колко повече душата би имала също нужда от отдих и прибягване до своя Създател в един специален ("посветен") ден :)

Относо кабалистите и нумеролозите, включая Кубрат Томов (председател на "Феномен" ли беше), понеже едните са духовни деца на другите, както и че кабалистите се облягат за основа на Тората (макар и по изкривен начин) и са обръщали специално внимание на "Битие", не ме учудва да изследват надълго и нашироко въпроса. Не забравяй, че основна тактика на сатана и неговите *хора* (ангели) е да кажат 99% истина и с останалия процент да оплетат човека в мрежите си. Това е номер стар колкото света, дори първата измама с плода на дървото за познаване на добро и зло е по същата схема.

А и в крайна сметка не можем да избягаме от думите, които са такива, каквито са:

"защото за шест дена Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети" (Изход 31:17)

;)

Страница 1 от 4 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/