• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Хелмут Тилике
Хелмут Тилике: Рождество Христово ни учи да не съдим за Бога от структурата на света, а да съдим за тайната на света от Младенеца в яслата.

В популярна статия, озаглавена „Защо празнувам Рождество като християнин?“, немският богослов Хелмут Тилике пише:

„Всички атеисти, нихилисти и агностици имат право в едно: когато казват, че погледът върху протичането на световната история