• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Арно Бакхаус
Арно Бакхаус: Ако не сме това, което трябва да бъдем, няма никакъв смисъл да бъдем това, което сме.

Арно Бакхаус е интересна и нестандартна личност: художник, автор на песни, пърформанси и афоризми, някои от които той излага на публични места, написани на малък плакат в неговите ръце. Често срещани теми на провокациите на Бакхаус са идентичността и ценностите на съвременния човек. Настоящият афоризъм е включен в сборника Woran starb das Tote Meer (Как умря Мъртво море)1.

  • 1. Arno Backhaus, Woran starb das Tote Meer, Brendow, 2011