• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Джон Ленокс
Джон Ленокс: Науката има успех, защото дава само ограничени обяснения на точно определени въпроси.

Какво разбираме като казваме, че науката ни дава обяснение? Има едно недоразумение – твърди проф. Джон Ленокс в публична дискусия, организирана от Fixed Point Foundation – което упражнява огромен натиск върху младите хора да направят избор между науката и Бога.

Бог не си съперничи с науката като обяснение за Вселената в по-голяма степ