• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Г. К. Честъртън
Г. К. Честъртън: Приказките не дават на детето първата му представа за таласъми. Те му дават първата ясна представа, че таласъмите могат да бъдат победени.

Любим похват на английския публицист от края на 19 век Г.К. Честъртън е провокацията към утвърдени шаблони на мислене, след което те се оказват обърнати с