• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Сьорен Киркегор
Сьорен Киркегор: Със собствени сили човек може да стане трагичен герой, но не и рицар на вярата.

В книгата си „Страх и трепет“, датският мислител Сьорен Киркегор разсъждава върху вътрешния конфликт на Авраам, когато Бог иска от него да пожертва сина си. Киркегор обяснява защо етиката и общите принципи не могат да служат като крайно мерило за човешкия живот. Според него това е така, заради възможността отделният човек да общува пряко с Абсолюта. И именно затова вярата е парадоксална от гледна точка на общите принципи. Киркегор стига до следното заключение на първия от трите проблема, които поставя в книгата:

„Следователно, историята на Авраам съдържа в себе си едно телеологично1 прекъсване на етиката. Той, като отделен индивид, стои по-високо от универсалния принцип. Това е парадоксът, който не позволява посредничество. Също толкова необяснимо е как Авра