• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Лари Краб
Лари Краб: Християнството преправя нашите мечти преди да ги изпълни.

В уводната глава на книгата си “The Safest Place on Earth” (Най-сигурното място на Земята)1 Лари Краб, задава въпроса какво представлява християнската зрялост. Две неща според него са неизбежни и винаги ще съпътстват вярващите: объркване и разочарование. За второто от тях той пише:

„Разочарованието също е неизбежно. Нещо повече, то е добро. Следването на Христос трябва да ни преведе през времена на разочарование, защото християнството преправя нашите мечти преди да ги изпълни. Процесът е мъчителен. Той може да включва развод, фалит, злополуки, убийство, състояние, граничещо с вероотстъпничество – всичко.

Настоявайки обаче, че духовните хора ще страдат, трябва да отбележа, че аз не настоявам, че щастието не трябва да е наша грижа. Аз вярвам, че трябва.