• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Дитрих Бонхьофер
Дитрих Бонхьофер: Kойто някога е бил отвратен от ужаса на собствения си грях, нe може да бъде отвратен дори от най-големите грехове на своя брат.

В книгата си “Life Together” („Живот в общност“, неиздавана на български) германският богослов Дитрих Бонхьофер пише следното по повод изповедта:

„Всеки, който живее живот под кръста на Исус и който разпознава в кръста на Исус крайното безбожие на всеки човек и безбожието на собственото си сърце, би разбрал, че няма грях, който му е чужд. Kойто някога е бил отвратен от ужаса н