• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Тони Николов
Тони Николов: Злото винаги се чувства унизено и уязвено от стореното добро.

В свой коментар, озаглавен „За омразата, фанатиците и еретиците“, по повод бруталното убийство на католически свещенник във Франция и отгласите, които то получи в България, Тони Николов описва известните факти и разсъждава за движещите сили зад подобно престъпление.<