• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
К. С. Луис
К. С. Луис: Има по-голяма милост в Божията твърдост, отколкото в човешката мекота.

В автобиографичната си книга “Surprised by joy” (Изненадан от радостта1) К. С. Луис придружава разказа за момента на своето обръщане към вяра в Христос през 1929 г. със следните разсъждения:

„Трябва да си ме представите сам в онази стая в Магдален2, нощ след нощ, усещащ всеки път, когато умът ми се отместваше за секунда от работата ми, твърдото и неумолимо приближаване, на Онзи, когото така искрено не желаех да срещам. Онова, от което най-много се страхувах, най-сетне ме беше застигнало. В третия срок на 1929 г.3 аз се предадох и признах, че Бог е Бог, коленичих и се помолих – може би най-унилият и неохотен обръщенец в цяла Англия през онази нощ. Тогава не виждах онова, което за мен сега е най-яркото и очевидно нещо – Божественото смирение, което приема един обръщенец дори при такива условия. Блудният син поне се е върнал в къщи на собствените си крака. Но кой би могъл да отдаде дължимата почит на онази Любов, която отваря широко вратите си за блудник, доведен с ритници, съпротивляващ се и негодуващ, който върти очи във всички посоки за възможност да се измъкне? С думите “compelle intrare”, убеждавай ги да влязат4, е било злоупотребявано толкова много от недобросъвестни хора, че от тях ни побиват тръпки, но разбрани в техния истински смисъл, те достигат до дълбините на Божествената милост. Има по-голяма милост в Божията твърдост отколко