• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Алберт Айнщайн
Алберт Айнщайн: Имаме право да говорим за моралните основания на науката, но не за научните основания на морала.

На една дискусия за науката и религията в Берлин през 1930 г. Алберт Айнщайн казва, че човешкото разбиране за красота и човешките религиозни инстинкти са

…първични форми, които подпомагат способностите на разума към най-възвишените му постижения. Имаме право да говорим за моралните основания на науката, но не можем да обърнем доводите си в обратнат