• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Стефани Грей
Стефани Грей: Дали личността се определя въз основа на възраст или въз основа на природа?

Когато мислим за етиката на практикуването на аборт, един от основните въпроси, който излиза на преден план е по какъв начин определяме кой е човек или човешка личност. Стефани Грей, защитник на правото на живот на човешкия ембрион преди раждането, задава този, както и много други важни за този дебат въпроси в своя лекция в централата на Гугъл (т.нар. „Разговори в Гугъл“) от 20 април, 2017 г.

„Наистина, едноклетъчният човешки ембрион не е разумен, мислещ и осъзнат в този момент, но той в крайна сметка не е способен на тези неща, или да бъде такъв, поради възрастта си. Да съпоставим това, да кажем, с една амеба. Амебата не е разумна, мислеща и осъзната. Защо? Защото амебата няма мозък. А защо няма мозък? Не защото още не го е развила, а защото не е в нейната природа да развие мозък; защото не е в нейната природа да бъде мислеща. С други думи, амебата не е разумна, мислеща и осъзната заради онова, което тя е. Докато човешкият ембрион не е разумен, мислещ и осъзнат заради това на каква възраст е той.

Това ме връща към въпроса за човешките права. Кой има човешки права? Не е ли необходимото условие за това просто да бъдеш човек? Ако например говорехме за правата на жените, условието да имаш това п