• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Фьодор Достоевски
Фьодор Достоевски: На света няма нищо по-трудно от откровеността и нищо по-лесно от ласкателството.

В романа „Престъпление и наказание“ (част 6, гл. 4) откриваме следното психологично наблюдение на Ф. Достоевски за двойственото отношение на човешкото сърце към истината, изречено в изблик на откровеност от циника Свидригайлов:

„… и най-после пуснах в ход най-силното и безпогрешно средство за покоряване на женското сърце, средство, което никога и никого не лъже и