• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Блез Паскал
Блез Паскал: Бездънната празнота у всеки човек може да бъде запълнена единствено от самия Бог.

Често на Блез Паскал се приписват думите: „У всеки човек има празнина с формата на Бога“. Това е една д