• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
К. С. Луис
К. С. Луис: Смелостта не е просто една от добродетелите, а проявлението на всяка добродетел в момент на изпитание.

В двадесет и деветото писмо от „Писмата на Душевадеца“, висшият изкусител дискутира със своя подчинен дявол каква би била най-добрата стратегия за изкушаване на неговия „пациент“ при твърде деликатната ситуация, в която той е избрал, въпреки опасностите, да остане в бомбардирания град за да помага на нуждаещите се. Твърде рисковано е – обяснява опитният дявол – при реална опасност да насърчаваме малодушие у човеците да не би чрез срама си от него, който излиза наяве в моментите на реална опасност, „да ги подтикнем към истинско самопознание и отвращение от себе си, а оттам и към покаяние и смирение“. (Това би бил най-големият провал за изкусителя.) В мирно време насърчаването в малодушие е сравнително лесно и безопасно, но не и при война или при бедствие.

„И наистина, сигурно това е един от мотивите на Врага