• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Н. Т. Райт
Н. Т. Райт: Ако Църквата не е готова да замени царствата на света с Божието царство, единственото честно нещо би било изобщо да се откаже да се моли с Господната молитва.

В коментар за Religion and Ethics (преведен на български от Радостин Марчев) английският богослов Том Райт провокира често твърде шаблон