• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Осуалд Чеймбърс
Осуалд Чеймбърс: Не може да си вземеш морална ваканция и да останеш морален, нито да си вземеш духовна ваканция и да останеш духовен.

Цитатът е от следния откъс от книгата If you will ask: Reflections on the power of prayer:

Има ли нещо относно твоя телесен живот и интелектуален живот, на което изобщо не обръщаш внимание? В главното си праведен, ала си небрежен; проваляш се по линия на съсредоточеността. Не се нуждаеш от ваканция в духовната съсредоточеност повече, отколкото сърцето ти се нуждае от спиране на пулса. Не може да си вземеш морална ваканция и да останеш морален, нито да си вземеш духовна ваканция и да останеш духовен. Бог иска да бъдеш изцяло Негов, а това означава да се наблюдаваш и да се поддържаш във форма. Отнема огромно време.