• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Всички теми

Въпроси за същността, произхода, съдържанието, достоверността на Библията и много други.

В какво се изразява боговдъхновеността на книгите, влезли в състава на Библията? Как това се отразява на тяхната истинност? Историческо развитие на дебата.

До колко Библията е достигнала до нас във вида, в който е била написана? Доколко фактите в нея отразяват истината?

Статии, засягащи есхатологията или популярни теми за „края на света“.

Относно празнуването четирите адвентни недели преди Рождество Христово според западната християнска традиция

Проблемът за отношението на разума към вярата има вече своя дълга история и се възражда с нова сила в постмодерния ХХI век на високите технологии. Съвременната апологетика трябва да даде своя оригинален принос в този дебат.