• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Всички теми

Въпроси за същността, произхода, съдържанието, достоверността на Библията и много други.

В какво се изразява боговдъхновеността на книгите, влезли в състава на Библията? Как това се отразява на тяхната истинност? Историческо развитие на дебата.

До колко Библията е достигнала до нас във вида, в който е била написана? Доколко фактите в нея отразяват истината?

Статии, свързани с личността на Исус Христос в исторически и богословски план

Относно празнуването четирите адвентни недели преди Рождество Христово според западната християнска традиция

Проблемът за отношението на разума към вярата има вече своя дълга история и се възражда с нова сила в постмодерния ХХI век на високите технологии. Съвременната апологетика трябва да даде своя оригинален принос в този дебат.