• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Вярата в лабораторни условия

Редакция ХАРТА 10 декември 2008

— Ако само можех да синтезирам живот тук… Тогава най-накрая щях да докажа, че не е нужен интелект, който да го създаде!