• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

църковни отци

Налични статии:

По случай 1690 години от заемането на Александрийската катедра от св. Атанасий Велики, на 3 февруари в „Нова конферентна зала“ на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе еднодневн