• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

финанси

Налични статии:

Финансите и семейството

интервю с брачния консултант Стоян Георгиев

Редакция ХАРТА 7 януари 2012

Интервю със Стоян Георгиев, брачен консултант, по въпросите на управлението на финансите в семейството, как да изградим общ семеен бюджет и какви са рисковете, които парите крият за стабилността на брачния съюз. Темата е изключително актуална, особено в моментите на финансови сътресения, в каквито живеем всички днес.