• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Адвент

Относно празнуването четирите адвентни недели преди Рождество Христово според западната християнска традиция