• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

„Астрономия и астрология“ – д-р Тодор Велчев, преподавател в катедра Астрономия, на СУ „Климент Охридски“ (Източник: