• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Видеозапис на въпросите и изказванията след първата публична дискусия от поредицата „Накъде, Българийо? Докога, Господи?“, с участието на адв. Наталия Христова и д-р То