• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Представени са археологически открития, разкриващи живота на християните от I и II век.

Лекция, част от „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011

http://harta.bg/public/plovdiv-2011

Д-р Мартин Хайде е преподавател във Philipps-Universität, Марбург, Германия. Той е специалист по семитски езици, древна ориенталистика и история на Източната църква. Занимава се с изследване на древни еврейски надписи, древни текстове на арабски и етиопски език, както и с предаването на Стария и Новия Завет през вековете.

Изнася лекции в много страни, включително и в България (от 2001 г. насам). Записи на следните негови лекции, изнесени в София, могат да бъдат закупени от книжарница „Верен<“/a>:

Книги от Мартин Хайде (на немски):

  • Das Testament Abrahams: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischenVersionen (Aethiopistische Forschungen XX), Wiesbaden: Harrassowitz 2011 (в процес на печат).
  • Das Buch der Hippiatrie - Kit