• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

„Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол“

д-р Адриана Любенова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Д-р Адриана Любенова заминава за САЩ едва 15-годишна, където завършва средното и висшето си образование. След 16-годишно пребиваване там (през 2006 г.), решава да се върне в България. Първата магистратура, която завършва след завръщането си в родината е църковна живопис. Естествено свързана с нея е втората ѝ специалност „богословие“ в ПУ „Паисий Хиле