• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

„Комунистическата Голгота на Църквата“ (директна връзка до времето с лекцията вътре в клип – 27:00 мин)

Венцислав Каравълчев, СУ „Св. Климент Охридски“

Венцислав Каравълчев е роден в Бургас пре