• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Музика

Музикалната програма в изпълнение на Кристина Василева (сопран) и маестро Йосиф Герджиков (пиано) включва произведения от западната църковна традиция, свързани с възхвала на Богородица/Дева Мария, съпроводени с кратък музикален коментар от маестро Йосиф Герджиков. (Виж интервюто с Христина Василева и Йосиф Герджиков.)

Програма:

Георг Ф. Хендел
(1685–1759)

“He Shall Feed His Flock” (Той ще нахрани стадото си), оратория Месия

“Thou didst blow”, оратория Израел в Египет

“Oh! Had I Jubal’s Lyre”, оратория Иисус Навин

Йохан С. Бах
(1685-1750)

“Bist du bei mir” (Бъди до мен)

“Mein Glaubiges Herze” (Мое вярващо сърце), ария из Кантата за Петдесетница

Волфганг А. Моцарт 
(1756–1791)

Laudate Dominum, из Vesperae solennes de confessore, K 339, Псалм 117

Alleluia из мотета Exsultate Jubilatе, KV 165

Шарл Гуно
(1818–1893)

„Аве Мария“, химн към Богородица по Прелюд в до мажор от Й.