• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Музиката и текстът на песента „Не нам“ е на група „Техилла“ от гр. Силистра. Аранжимент и изпълнение: Стийв Панкрац. Тектът е част от Псалм 115 (по слав. 113).

Не нам, Господи, не нам,
но на Своето име дай слава,
заради милостта Си
и заради истината Си…

Молитвата на псалмиста е Бог да благослови Своя избран народ не заради тях самите, а заради Своето име, заради завета, който е сключил с тях. През вековете Бог наистина остава верен на заветните Си отношения със Своя народ, Израил, но историята на този завет е белязана с множество изневери и идолопоклонства от човешка страна. Затова Велики четвъртък ознаменува нав