• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Актуален коментар: ноември 2014

Актуален коментар
Като християни сме длъжни критично да изследваме всеки един аспект от нашия живот в света, обичаите му и празниците му, за да бъдем уверени, че този живот е съвместим с нашата вяра. Като че ли сега всичко в света обръща вниманието ни към Хелоуин: голяма част от медиите отразяват подготовката за “празника”, децата в училище и у дома приготвят зловещи костюми и маски, за да ходят с тях да събират лакомства.